-
644
Čech a Lech knížata
-
649-677
Kleneč první ves
Kouřim
Charvatce ves
Vysoký dvůr Černouš
Čechův pohřeb
Ctiňověs
Krok za správce volen
Tursko dvůr
Chejnov
Slezská krajina
Gnízdno
Krokov město
Krokovec hrad
Syn otce do pluhu zapřáhal
Zdechovice
-
678-718
Budeč město
Přerov
Krok věštec
Psáry hrad, tu kde nyní Vyšehrad
Krok umřel
Libice hrad
Peerk Kášin hrad
Tétin hrad
Klimba bohyně
Petřín hora
Radlice dvůr
Bivoj svini lapil za uši
Pušťadla
Pražský hrad
Lucko (to jest Záteč)
-
718-731
Mlejn první na vodě
Klecany dvůr
Libeň dvůr
Sváda mezi zemany
Stadice ves
Praha založena
Sedlo dvůr
Zlato nalezeno
Nezamysl Přemyšleň hrad
Sytěnice dvůr
Ronov hrad
Vanda polská kněžna
Vrš
Budeč město
Okoř
-
732-747
Tétin město
Březový vrch
Jílovej
Hora Kutna
Krupka
Pohřeb Libuše
Vidovle hora
Motola zabily dívky
Děvín hrad
Přemysl chytrost dívky oklamal
Ctirad od dívek oklamán
Šárka
Bílina hrad
Beroun
Košťálov hrad
-
748-763
Říčanský dvůr
Nedvědič ves
Slanej město
Hrad Sedešín
Házmburk hrad
Příbram hrad
Tétka umřela
Beroun
Mělník
XXIIII
Praha zdí ohrazena
Písek město
Sůl u města Bíliny
Teplice nalezena
Bydžov
-
763-779
Chlumec
Postoleprty hrad
Líčkov neb Slickov
Bytíz stříbro nalezl
Pokratec dvůr
Leštno hrad
Oustí město u Tábora
Kotnov hrad
Radyně
Plzeň
Jílovej
Heskov hrad
Nižbor hrad
Nymburk
Velelib
-
780-796
Dobřenice
Libčany
Hradec
Mnáta volen
Hrad Ostromeč
Hlava obrova
Hrad Pražský
Sušice město
Praha Menší
Moravané
Německý Brod
Ouval hora
Kyje les
Pražské město staré
Časslav
-
799-812
Jehlava město
Lipnice
Čechové od Moravanův poraženi
Zbejšov
Lipnice hrad rozbořen
Silná žena
Město Břímota
Vládař město
Lichtemburk
Moravané
XXXVII
Moravané poraženi
Strážek a Bítov
Hrad Oheb
Sněm
-
812-829
Vládař dobyt
Smíchov
XXXIX
Řepice
Štěkeň
Střekov hrad
Žateč
Kadán
Střek jat
Bitva u Žatče
Bozděchov
Němci poraženi u Labe
Svádov
Oustí město
Louny město
-
830-847
Prahu stavěli
Vratislav lucký kníže
Jezerka studnice
Vratislav první kníže v Lučtě
Loď veliká u Prahy
Kunatická hora
Zbraslav
Radotín
Zlato nalezeno
Příbramští dolové
Radostín hrad
Žhář upálen
Horymíř Neumětelský
Kůň Šemík
Přibramské doly
-
847-863
Kůň skočil s Vyšehradu
Věštkyně
Svoboda první Pražanům
Dsky na Vyšehradě
Žanda čtvrcen
Tuklaty
Kouřim město vyhořelo
Žateč zdí druhou ohrazen
Vlastislav město
Pacov hrad dobyt
Zlonic hrad
Žatečtí škodu činili, Chodžov, Kladno, Slaný, Budeč město dobyto
Kníže kouřimské
Kouřim dobyt
Bitva u Tuhaně
-
864-874
Hrad Kukla
Kněžnu čarodějnou hrom zabil
Moravané poraženi
Věže na Vyšehradě
Zlato u Tetína
Chejnov
Štyr své bojovníky napomenul
Duryňk
Stochov
Krámy, Lojice
Sněm na Vidovli
Duryňk zabil kníže mladého
Duryňk se oběsil
Hostivít volen
Třebušnice
-
874-890
Příbramské hory
Bitva u Pístnice
Mělník
Houska hrad
Sukoslav hrad
Miléšov hrad
Klapej hrad
Hospozín
Slavětín
Hostivít hrad
Vršovský rod
Bitva s Moravany
Moravané poraženi
Oheb hrad
Velehradský kostel
-
890-909
Kozla obětovali
Ludmila kněžna
Víno do Čech přivezeno
Kostel první
Tejnský kostel
Lidmila pokřtěna
Latinské učení
Kaple na Zderazu
Kaple svatého Klimenta
Kostel tejnský posvěcen
Kázání slavné
Král moravský plachý
Král moravský mezi poustevníky
Kostel na Budči
Ivan
-
909-927
Klášter svatého Jana v Skále
Kostel svatého Michala na Tetíně
Kostel svatého Jiří
Vácslav dán na učení
Boleslavský kostel
Tuman a Kuman
Lidmila zamordována
Vranovští z Valdeka
Přenesení svaté Lidmily
Těla mrtvá na hrobích
Kostel pražský posvěcen
Propadla se
Kníže kouřimské
Kostel svatého Antonína
Kostel svatého Petra na Strouze
-
927-945
Kostel svatého Vavřince
Kostel svatých Kozmy a Damiana
Svatý Vácslav
Kostel pražský posvěcen
Přenesení těla svatého Vácslava
Svatý Vácslav se ukázal lidu
Třebenice
Vlastislav město zbořeno
Vrábští
Stranovští
Berně v žateckém kraji
Boleslav oblehl Prahu
Boleslav se s svými poddanými smluvil
Boubín hora Čížová
Svatá Přibyslava
-
947-963
Uhři Moravu hubili
Uhři do Čech chtěli
Hory stříbrné u Lipnice
Mince nová
Kůň stříbrný
Uhři do Čech vtrhli
Uhři Čechy porazili
Čechové od Uhrů poraženi
Velvary město
Uhři u Belvaru poraženi
Kouřimští
Deblín, Lomnice
Dřevíč (nebo Třebíč)
Mor na Čechy
Císař se rozhněval na Boleslava
-
964-978
Domažlice
Biskupa chtěl Boleslav míti
Doubravka
Kostel svatého Vácslava v Krakově
Abatyše první kláštera svatého Jiří
Kostel pražský
Adalbertus
Kostel svatého Václava na Prosíku
LXXXVII
Přerov dvůr
Bitva mezi pohany a křesťany u Stranova
Město a hrad Mladý Boleslav
Brandejs les
Poslové do Říma
Neratovice ves
-
978-1003
LXXXX
Rukavice biskup v Čechách zapomněl
Pastýř zatroubil
Slavníkovo hrabství
Oheň na Petříně
Kostel svatého Vavřince na Petříně
Ruzyně
Kostel v Liboci
Sen biskupů
Pohané poraženi
Židovská škola
Jílovej dal hojnost zlata
Zemětřesení
Krakov Čechové ztratili
Vršovci kníže na lov namluvili
-
1003-1026
Vršovci k knížeti stříleli
Vršovci stínáni
Oldřich kníže vyšel z vězení
Kostel v Oldříši
Mohucký arcibiskup proč nese kolo
Božena prala
Ves Perouc
Hrad Drštka
Hrad Přimda
Císař nalezl dceru
Suchota
Litoměřice
Biskup Okard přijel do Říma
Král polský Boleslav umřel
Břetislav vzal Jitku v klášteře
-
1031-1031
Zlata mnoho nad Jílovým nalezeno
Mapa Kroniky české Václava Hájka z Libočan
pro roky 644-1031
600 700 800 900 1000 1100 1300 1400 1500 1600
Hájkova kronika se pro svoji rozpovídanost a nevěrohodnost netěší nejlepší pověsti. Ale třeba by někoho i tak zajímalo, co se v ní píše o místech, která má rád nebo kam se chystá.
Po kliknutí na některý ze špendlíků na mapě se zde vypíší úryvky, které se týkají místa jím označeného.
Posunutím rysky na ose se zmenší špendlíky značící místa, která nejsou zmíněna v nově vymezeném časovém intervalu.
V levé části jsou, roztříděny podle letopočtů, odstavce s místopisnými zmínkami. Po kliknutí na odstavec se zvýrazní místo (nebo místa), o kterých se v něm píše, a mapa se posune na ně (nebo na jejich střed). Špendlíky a úryvky jsou do databáze přidávány postupně podle Hájkovy kroniky vydané roku 2013 nakladatelstvím Academia. Tu lze také doporučit každému, kdo by byl zvědav, jak některé historky pokračují, či co jim předcházelo. Poslední přidaná místa jsou:
Czestochová, Litoměřice, Přimda, Hošťka, Peruc
Petra Španělová